Loading

Facturile la energie termică livrată în sistem centralizat, gaze naturale, apă potabilă și canalizare, salubritate, iluminat public și transport public local de călători, care au în prezent statut legal de titluri executorii, ar putea să-și piardă această calitate, ceea ce înseamnă că executarea silită a celor cu restanțe la plată va deveni mai dificilă, nemaiputând fi declanșată direct, ci doar după decizii în acest sens ale instanțelor de judecată.

Proiectul este în dezbatere

Potrivit legislației în prezent în vigoare, facturile emise pentru serviciile comunitare de interes public, respectiv pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, constituie titluri executorii.

„Procedura executării silite este complexă și de multe ori implică acte de executare de o gravitate însemnată asupra patrimoniului debitorului, precum sechestrul asigurător sau poprirea, urmate de modalități de valorificare a bunurilor prin licitație publică, operațiune care implică transferul dreptului de proprietate cu titlu definitiv asupra bunurilor astfel înstrăinate. Din aceste rațiuni, legiuitorul a limitat sfera actelor care constituie titlu executoriu la actele care prezintă o prezumție de legalitate considerabilă, având în vedere că sunt emise fie de profesioniști ai dreptului, fie au fost redactate de o persoană care acționează ca reprezentant al autorităților sau al instituțiilor publice, de asemenea o persoană care a ocupat funcția în urma unui concurs și care întocmește actul respectând legislația în vigoare și în forma cerută de aceasta. Din această perspectivă, includerea facturii fiscale în sfera titlurilor executorii este greșită, acest fapt având aptitudinea să producă consecințe nefaste asupra debitorului care, din varii motive, nu și-a executat obligația”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Cel mai notoriu exemplu în acest sens este conflictul din ultimii doi ani dintre compania de salubritate Romprest și Primăria Sectorului 1 al Capitalei, condusă de primarul Clotilde Armand, USR. În cursul acestuia, Romprest a obținut în mai multe rânduri executarea silită a autorității locale, în baza titlurilor executorii reprezentate de facturile neplătite de către primăria condusă de către primarul USR.

sursa: https://playtech.ro/2021/ce-se-intampla-cu-facturile-neplatite-ce-schimbari-se-pregatesc-si-cum-ne-afecteaza/

By GetNews