Loading

Pe perioada închiderii temporare a școlilor, pentru supravegherea copilului, unul dintre părinţi beneficiază de o anumită indemnizaţie

Ministerul Finanţelor a elaborat şi pus în dezbatere proiectul bugetului asigurărilor sociale pe 2022, prognozând că salariul mediu brut va creşte la 6.095 lei anul viitor, faţă de 5.608 lei în 2021.

La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele:
– valoarea punctului de pensie de 1.586 lei, majorat cu 10% la 1 ianuarie 2022;
– creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2022 la 6.095 lei, faţă de 5.608 lei estimat pentru anul 2021 şi 5.213 lei realizat în anul 2020;
– scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 258 mii persoane, de la 265 mii persoane la finele anului 2021;
– scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 2,9% faţă de 3,0% la finele anului 2021;

Având în vedere că pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, în anul 2022 se asigură finanţarea măsurilor aprobate prin: – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, noteaza Adevarul.

Potrivit acestui act normativ, pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, pentru supravegherea copilului, unul dintre părinţi beneficiază de o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului. Cuantumul acestei indemnizaţii este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Sumele pentru plata indemnizaţiei se asigură din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit acestui act normativ, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă şi de alertă înregistraţi ca şomeri, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

sursa: https://3minute.net/salariu-mediu-ministerul-finantelor/

By GetNews